Ali Azmat on stage now to spk. In Pashto… #PTI #…

Ali Azmat on stage now to spk. In Pashto… #PTI #dharna