@orezavi kyun ke unke leader nein international fi…

@orezavi kyun ke unke leader nein international finance ke khilaaf sahi baat ki hai.